Blog
GMF-Warszawa
GMF-Warszawa

GMF-Warszawa

Think-tank, analizy, debaty
0 obserwujących 6 notek 4951 odsłon

Dwadzie ś cia pi ęć lat po rozpadzie Zwi ą zku Radzieckiego, gdy do Bia ł ego Domu wkracza Donald Trump, stosunki mi ę dzy Rosj ą , a Stanami Zjednoczonymi ulegaj ą pogorszeniu do poziomu znanego z czas ó w zimnej wojny. Oskar ż enia...

27.01.2017

WARSZAWA – Polska polityka zagraniczna, w dużym stopniu zorientowana na Wschód, przez lata wypełniała lukę w Brukseli: Warszawa postrzegana jest jako rzecznik byłych republik radzieckich dążących do zjednoczenia z Europą i...

23.11.2015

W niedzielnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość (PiS) odniosło zdecydowane zwycięstwo. Jako pierwsza partia po 1989 roku, PiS będzie dysponował bezwzględną większością miejsc w polskim parlamencie. Choć od wielu miesięcy było...

29.10.2015

O mnie

Warszawskie biuro amerykańskiego think-tanku The German Marshall Fund of the Unites States. Ośrodek analityczny, zajmujący się relacjami transatlantyckimi oraz zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa. Aktywności GMF Warszawa koncentrują się na Rosji, krajach Partnerstwa Wschodniego, regionie Morza Bałtyckiego oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Najpopularniejsze notki

Tagi