Blog
GMF-Warszawa
GMF-Warszawa

GMF-Warszawa

Think-tank, analizy, debaty
0 obserwujących 10 notek 6306 odsłon

Unia Europejska obchodziła właśnie 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Wspólnota wciąż przechodzi okres zamieszania i niepokojów. Formalne powiadomienie o zamiarze wyjścia z UE, złożone przez Wielką Brytanię, kończy...

30.03.2017

BERLIN –9 lutego prezydent Donald Trump zagwarantował prezydentowi Chin, że wbrew powszechnie panującej opinii, którą sam rozpropagował, jego administracja poprze politykę „jednych Chin”, która uznaje Tajwan za część terytorium...

21.02.2017

Dwadzie ś cia pi ęć lat po rozpadzie Zwi ą zku Radzieckiego, gdy do Bia ł ego Domu wkracza Donald Trump, stosunki mi ę dzy Rosj ą , a Stanami Zjednoczonymi ulegaj ą pogorszeniu do poziomu znanego z czas ó w zimnej wojny. Oskar ż enia...

27.01.2017

WARSZAWA – Polska polityka zagraniczna, w dużym stopniu zorientowana na Wschód, przez lata wypełniała lukę w Brukseli: Warszawa postrzegana jest jako rzecznik byłych republik radzieckich dążących do zjednoczenia z Europą i...

23.11.2015

O mnie

Warszawskie biuro amerykańskiego think-tanku The German Marshall Fund of the Unites States. Ośrodek analityczny, zajmujący się relacjami transatlantyckimi oraz zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa. Aktywności GMF Warszawa koncentrują się na Rosji, krajach Partnerstwa Wschodniego, regionie Morza Bałtyckiego oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Najpopularniejsze notki

Tagi